Välkommen till

Naturentreprenader i Stockholm AB

Vi är en skogsentreprenad som arbetar med bland annat all typ av flisning, avverkat skogsmaterial, rishantering och -hämtning, transporter m.m.

Vår primära inriktning är flisning av ris och skogsmaterial inkl. leverans och bortforsling men vi utför även ogräsbekämpning i offentlig sektor samt asfaltstransporter till större företag.

Träflis

Flis används primärt som förbränning i pannor. Vi är experter på flisning av avverkad skog och levererar både stamvedsflis, träddelsflis och vanligt grotflis.

Rishantering

Behöver du som privatperson, eller småföretag bli av med en större rishög? Vi hämtar ditt material och ser till att det kommer till användning som träflis eller biobränsle/bränsleflis.

Leveranser

Vi hjälper även trädfällare, trädgårdsfirmor och diverse byggen där avverkning varit nödvändig att forsla bort den avverkade skogen. Med våra stora lastväxlarbilar/kranbilar och containers kan vi även hjälpa till med leveranser av diverse material inom bygg, entreprenad och skog.

Om oss

Grunden till företaget bildades redan 1962 av Lage Larsson och hette då Kemisk Röjning AB och sysslade då med ogräsbekämpning i olika former. I början på 70-talet fasades den kemiska biten ut till förmån för mer miljövänliga metoder som kom att ta över mer och mer. Företaget bytte namn till Naturentreprenader och ombildades till ett handelsbolag, då det mer speglade verksamhetens nya inriktning.

På 70-, 80- och 90-talet dominerades arbetena av vägkantklippningar sommartid och kraftledningsröjningar och trädfällningar vintertid. Det fanns även en del ogräsbekämpningar kvar åt bl.a. Vattenfall och Eon där vi ogräsbekämpade ca 250 sekundärstationer årligen samt åt SL på deras tunnelbane- och järnvägsnät. Det gjordes också en massa småjobb som exempelvis flisningar med handmatade maskiner ute hos dom flesta kommuner runt Stockholm som sk. Beredskapsjobb.

Läs mer