Flis och grot

Eftersom flis är vår främsta verksamhet har vi startat Flisakuten™, en specifik kanal som du och vi använder för alla ärenden som rör flis!

Kontakt

Vad är flis och grot?

Flis tillverkas i huvudsak från material som inte används för produktion av sågade trävaror. För massaproduktion flisas s.k. massaved, medan för värmeproduktion används sådan ved som varken utnyttjas av sågverk eller av massabruk.

För värmeproduktion flisas ofta träddelar såsom grenar och toppar (grot) i samband med slutavverkning, men också klenare gallringsved än vad massabruken önskar som råvara kan utnyttjas. Även vedrester från sågverk såsom de yttre delarna av timret, som inte utnyttjas för sågade trävaror, flisas och utnyttjas både för massa- och/eller för värmeproduktion.

Får jag elda min rishög?

Om du syftar på din gamla bil så är svaret nej, lämna den sortens rishög till skroten. En hög av ris och avverkat skogsmaterial kan du elda men inte hur som helst. Det måste ske under högt kontrollerade former och är dessutom slöseri på energi som kan användas i bättre syften i rätt former. Vi tar mer än gärna hand om ditt ris.

Vad händer efter ni hämtat mitt ris?

Info kommer inom kort.

Du kan ringa oss direkt på Flisakuten

Eller skriv ett meddelande

Jag vill bli av med min rishög
Jag behöver träflis
Ingen fil vald