Om oss

Naturentreprenader i Stockholm AB är ett familjeföretag som grundades på 60-talet under namnet Kemisk Röjning AB. I början på 70-talet omvandlades bolaget till handelsbolaget Naturentreprenader och verksamheten gick sin gilla gång till 2008 då en större, modern flishugg införskaffades och Naturentreprenader i Stockholm AB startades.

Våra fyra verksamhetsområden

I samband med start av flishuggning anslöt tredje generationen till verksamheten som idag driver våra nuvarande verksamhetsområden:

Ogräsbekämpningar lever kvar i en begränsad omfattning endast där inga andra metoder går att använda. Exempelvis så har vi fortfarande kvar en del bekämpningar åt SL genom deras underhållsentreprenörer där Arriva som driver Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan och Tvärbanan är vår största kund. Vi har även en del bekämpningar av invasiva arter Björnloker och nu på senare tid har det dykt upp en del uppdrag med bekämpning av parkslide.

Underhåll grus och gräsytor på sekundärstationer där vi framför allt sköter ett antal stationer åt Eon i Stockholm och Örebro vi har dessutom några privatpersoner som nyttjar våra tjänster.

Åkeriverksamheten är en naturlig del då vi kör in den mesta flisen från våra flishuggar i egen regi, på sommaren när inte trycket på flisning är så högt kör ett par av lastbilarna asfalt och vi har dessutom en kranbil för riskörning och externa uppdrag.

Flisningen. Efter en blygsam början har vi nu utvecklat flisningen där vi främst jobbar i Stockholms län och det har växt till att stå för den största delen av företagets omsättning.